Copyright

© 2004. Zsolt Frei, Péter Gnadig, Zoltán Lippai, and Péter Pozsgai. All rights reserved.

For rights or translations contact: frei@zsolt-frei.net.

 

 

 

 

 

 

 

  © 2005. Frei Zsolt, Gnädig Péter, Lippai Zoltán, Pozsgai Péter.
Minden jog fenntartva. E-mail: frei@zsolt-frei.net